Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Fraude met VCA-diploma's: check altijd het CDR!

De Inspectie SZW heeft op 11 september een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd bij een bedrijf en een woning in Rotterdam, meldt de Inspectie SZW op haar website. Het bedrijf en de eigenaar worden ervan verdacht te frauderen met onder meer VCA-diploma's.
Wie voor een aannemer aan de slag gaat, moet bijna altijd een VCA-diploma hebben. Hiermee laat iemand zien belangrijke basiskennis over veilig en gezond werken in huis te hebben. Basiskennis die de veiligheid voor iedereen op de werkvloer vergroot. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten er dan ook op kunnen vertrouwen dat medewerkers die zij inzetten, ook echt over dit VCA-diploma beschikken.
De populariteit van VCA trekt ook fraudeurs aan. Zij maken bijvoorbeeld valse diploma's, die ze verkopen aan mensen die denken zo aan de slag te kunnen zonder hun VCA-examen te doen. Ook wordt er geprobeerd de examinering te beïnvloeden.
Helaas is fraude nooit helemaal te voorkomen. Maar samen met de eigenaar van het stelsel en VCA Infra als stelselpartner proberen we dit wel zo goed mogelijk tegen te gaan. Zo houden we actief en onaangekondigd toezicht bij examens en worden alle VCA-diploma's in het Centraal Diploma Register (CDR) geregistreerd. Registratie in het CDR is de enige garantie dat iemand het betreffende diploma ook echt heeft behaald. Een papieren diploma is dat niet: dit kan soms heel vakkundig worden nagemaakt. Het advies is dan ook om altijd het CDR te raadplegen voordat u iemand aan het werk laat.
Wanneer we signalen van fraude krijgen, ondernemen we in samenwerking met de recherche en het OM actie. Het onderzoek naar de fraude in Rotterdam is op dit moment in volle gang.De Inspectie SZW heeft op 11 september een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd bij een bedrijf en een woning in Rotterdam, meldt de Inspectie SZW op haar website. Het bedrijf en de eigenaar worden ervan verdacht te frauderen met onder meer VCA-diploma's.

Wie voor een aannemer aan de slag gaat, moet bijna altijd een VCA-diploma hebben. Hiermee laat iemand zien belangrijke basiskennis over veilig en gezond werken in huis te hebben. Basiskennis die de veiligheid voor iedereen op de werkvloer vergroot. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten er dan ook op kunnen vertrouwen dat medewerkers die zij inzetten, ook echt over dit VCA-diploma beschikken.

De populariteit van VCA trekt ook fraudeurs aan. Zij maken bijvoorbeeld valse diploma's, die ze verkopen aan mensen die denken zo aan de slag te kunnen zonder hun VCA-examen te doen. Ook wordt er geprobeerd de examinering te beïnvloeden.

Helaas is fraude nooit helemaal te voorkomen. Maar samen met de eigenaar van het stelsel en VCA Infra als stelselpartner proberen we dit wel zo goed mogelijk tegen te gaan. Zo houden we actief en onaangekondigd toezicht bij examens en worden alle VCA-diploma's in het Centraal Diploma Register (CDR) geregistreerd. Registratie in het CDR is de enige garantie dat iemand het betreffende diploma ook echt heeft behaald. Een papieren diploma is dat niet: dit kan soms heel vakkundig worden nagemaakt. Het advies is dan ook om altijd het CDR te raadplegen voordat u iemand aan het werk laat.

Wanneer we signalen van fraude krijgen, ondernemen we in samenwerking met de recherche en het OM actie. Het onderzoek naar de fraude in Rotterdam is op dit moment in volle gang.

Vacature: Onafhankelijk lid Raad van Toezicht

Introductie
De Stichting Examenkamer is een in 1996 opgerichte onafhankelijke toezichthoudende organisatie voor beroepskwalificerende en functiegerichte examens. Daarnaast is de Stichting ook de uitvoeringsorganisatie voor het Nationaal Kenniscentrum EVC die in opdracht van de Stichting van de Arbeid voor de periode 2016-2021 is aangewezen als beheerder en kwaliteitsbewaker van het EVC-stelsel. Ook is de stichting sinds januari 2018 aangewezen als Certificerende Autoriteit voor het beoordelen van examenleveranciers en het valideren van examens voor het mbo-onderwijs. Het toezicht is van kracht voor verschillende examenstelsels waarin meer dan 70 exameninstellingen actief zijn. Aan de examens nemen op jaarbasis ongeveer 400.000 kandidaten deel.

Bestuurlijke uitgangspunten, inrichting en governance
De Stichting Examenkamer, met als organisatiestructuur een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder, is voor de Raad van Toezicht op zoek naar een nieuw onafhankelijk lid.
De Raad van Toezicht bestaat in principe uit 5 leden. Eén lid van de RvT komt uit de kringen van de werkgeversorganisaties, één lid uit de kringen van de werknemersorganisaties. Daarnaast zijn er tenminste drie onafhankelijke posities in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door het bureau van de Examenkamer.
De RvT ziet toe op het beleid van het bestuur en risicobeheersing, alsmede op de algemene gang van zaken binnen de rechtspersoon en met haar verbonden organisaties. Daarnaast staat de Raad van Toezicht de bestuurder met raad, expertise en een relevant netwerk ter zijde.
De zittingsduur van een lid van de Raad van Toezicht is vier jaar. Herbenoeming voor een tweede termijn is éénmaal mogelijk. De Raad van Toezicht vergadert in principe vier tot vijf keer per jaar.

Profielschets
We verwachten van u als onafhankelijk lid van de Raad van Toezicht het volgende:
• U heeft affiniteit met examineren/toetsen/assessments, het concept van het Leven Lang Ontwikkelen, dan wel het onderwijsbestel;
• U bent onafhankelijk en heeft geen relatie ten opzichte van de onder toezicht staande organisaties;
• U heeft geen zakelijke relatie/band met de bestuurder en/of de organisatie;
• U heeft affiniteit met het ontwikkelen van kwalificatie- of certificatieschema’s voor beroepsgroepen;
• U heeft een academisch denk- en werkniveau
• U beschikt over operationele bestuurlijke expertise;
• U heeft een actief netwerk dat past bij het werkveld van de Examenkamer.

Honorarium
Het honorarium is gebaseerd op de Verordening vergoedingen en het jaarlijks Besluit vergoedingen van de Sociaal Economische Raad. Dit houdt in dat voor een vergadering van de Raad van Toezicht vacatiegeld plus een reiskotenvergoeding wordt verstrekt.

U kunt uw belangstelling voor deze functie tot uiterlijk 1 oktober kenbaar maken met een motivatiebrief en een cv. U kunt uw reactie sturen naar onderstaand mailadres ter attentie van de voorzitter van de Raad van Toezicht.
De directeur-bestuurder Annie Kempers verstrekt u desgewenst verdere relevante informatie.

Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnummer: 06-54753197

nba