Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Quotes

Stichting Examenkamer - Kwaliteit door onafhankelijkheid: Om de intrinsieke waarde van een diploma te borgen is een onafhankelijke examinering waarvan de kwaliteit objectief bewaakt wordt onontbeerlijk.

Fraude

Oproep aan Minister Bussemaker

Uw oproep in de krant om leraren bij te scholen tegen examenfraude is ons uit het hart gegrepen. Maar er is meer nodig: bundel de expertise op het gebied van de identificering en bestrijding van examenfraude door de opzet en inzet van een in te richten “Examenautoriteit”. Wij lichten dit graag toe met deze brief/notitie.
Lees verder :

 

nvc