Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Quotes

Stichting Examenkamer - Kwaliteit door onafhankelijkheid: Om de intrinsieke waarde van een diploma te borgen is een onafhankelijke examinering waarvan de kwaliteit objectief bewaakt wordt onontbeerlijk.

Fraude

epml 
WEBSITE
http://www.stichting-epml.nl/
TAKEN EXAMENKAMER
De Stichting Examens Pedagogisch Medewerker Leefbaarheid (EPML) verzorgt examens voor opleidingen binnen het domein van Leefbaarheid en Maatschappelijke Veiligheid. Zij speelt in op de maatschappelijke behoefte van erkende opleidingen voor beroepen als Straatcoach, Sfeerkeeper, Werkmeester, Werkcoach, Buurtconciërge, Agressiecoaches en Leermeesters in wijkbedrijven. De Stichting is opgericht bij gebrek aan opleidings- en examenmogelijkheden in het publieke bestel met betrekking tot deze opleidingen.
kenwerk