nevi-examens  
Website: https://www.nevi.nl/examens-overview
Onafhankelijkheid

De Stichting NEVI Examens verzorgt de onafhankelijke examinering van de inkoopmanagementexamens die aansluiten bij de gedefinieerde beroepsprofielen voor gekwalificeerde inkoopmedewerkers en waarvoor de opleidingen door NEVI worden verzorgd.
De inrichting van de werkorganisatie van de Stichting NEVI Examens en de werkprocessen die daarbij gehanteerd worden voldoen aan de eisen die horen bij de door de Examenkamer gehanteerde mate van onafhankelijkheid conform categorie C

 

Toezicht De samenstelling van de examens en de uitvoering van de examinering vindt plaats onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Er is sprake van een goedgekeurd examenreglement dat het kader vormt voor de examinering. De diploma’s worden ondertekend namens de Stichting Examenkamer. Het toezicht wordt steekproefsgewijze uitgevoerd.

 

SOG