Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
vlm sle 
WEBSITE
http://www.ela-certificate.nl
http://www.vlm.nl
ORGANISATIE
De Stichting logistieke examens (sLe) is opgericht door vereniging Logistiek management (vLm) en is lid van de European Certification Board Logistics van de European Logistics Association (ELA). De ELA heeft de basis gelegd voor een Internationaal erkend opleidingskader voor Logistici op MBO, HBO en Universitair niveau.
MISSIE
De sLe toetst en certificeert de logistieke theoretische kennis en de toepassings-competentie ten opzichte van de door de ELA beschreven competenties, die op Europees niveau zijn geharmoniseerd en wil daarmee de flexibiliteit en de inzetbaarheid van de Nederlandse logistici bij het uitvoeren van hun logistieke taken en verantwoordelijkheden vergroten.
PRODUCTEN/DIENSTEN:
 De sLe voert namens de ELA de certificering van logistici in Nederland uit. Het examen is een individuele toets en is de afsluiting van een systematisch kwalificatie proces. De sLe werkt met gekwalificeerde instituten die hun logistieke opleidingen inhoudelijk op de compentiestandaarden van de ELA afstemmen
WERKVELD
De sLe toetst de volgende onderdelen van het logistieke werkveld:
 • Introductie in de logistiek en basis concepten;
 • Algemene logistiek;
 • People- en resource management;
 • Supply Chain Management;
 • Procesketens en logistieke netwerken;
 • Warehousemanagement en -planning;
 • Distributielogistiek en -planning;
 • Inkooplogistiek en voorraadbeheer ;
 • Productielogistiek en –planning;
 • IT en logistiek.
OVERIGE INFORMATIE
De vLm-SLE certificeert personen in het kader van de European Certification Board for Logistics. Deze organisatie heeft een kwalificatiestructuur geïntroduceerd met drie niveaus:

Erkende diploma's:

European Junior Logistician toegesneden op de eerstelijns leidinggevenden in de logistiek. Er zijn zes deelcertificaten voor de vakgebieden Integrale Logistiek,

 • Voorraadbeheer
 • People Management
 • Resource Management
 • Materials Management
 • Magazijnbeheer
 • Transportbeheer

Vier (niet helemaal willekeurige) certificaten geven recht op het EJLog-diploma (MBO niveau). 
European Senior Logistician toegespitst op de afdelingschefs die verantwoordelijk zijn voor een logistieke schakel en op belangrijke staffuncties in de logistiek. Vier certificaten van de eerder genoemde deelgebieden (wel zwaardere eisen) geven recht op het Eslog-diploma (HBO niveau).

European Master Logistician voor het hoogste niveau verantwoordelijken in de logistiek die ook strategisch meebepalend zijn. De kandidaat moet op alle deelgebieden examen afleggen voor het EMLog diploma (post-HBO academisch niveau).

scev