Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
sertum 
WEBSITE
http://www.sertum.nl/
TAKEN EXAMENKAMER
  • is een kennis- en kwaliteitsplatform voor de professional die zich richt op het in stand houden van vastgoed.
  • voert verschillende registers van ‘gecertificeerde vakmensen’ die werkzaam zijn in het kader van de instandhouding van vastgoed.
  • voert haar werkzaamheden uit onder toezicht van de onafhankelijke Waarborgcommissie
  • laat het onderzoeksinstituut TNO de inhoud van de kwalificaties toetsen
  • laat de Stichting Examenkamer de examinering voor de certificaten bewaken
  • is aangemeld bij het College Wet Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1532566

Voor registratie in het register komen personen in aanmerking die beschikken over een diploma op het gebied van onderhoud van vastgoed die zijn afgenomen onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Hiervoor heeft Sertum afspraken gemaakt met de Stichting Examenkamer.

De examinering wordt uitgevoerd door SCEV (http://www.scev.nl)

scev