Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Quotes

Stichting Examenkamer - Kwaliteit door onafhankelijkheid: Om de intrinsieke waarde van een diploma te borgen is een onafhankelijke examinering waarvan de kwaliteit objectief bewaakt wordt onontbeerlijk.

Fraude

Nationaal Kenniscentrum EVC

  • De Stichting van de Arbeid (de vereniging van werkgevers- en werknemersorganisaties) heeft in samenspraak met de Rijksoverheid (i.c. OCW, SZW en EZ) de Stichting Examenkamer aangewezen als uitvoeringsorganisatie voor het Nationaal Kenniscentrum EVC.

nba