Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Justitie vaart op het kompas van de expertise van De Examenkamer

Op 29 juli 2015 heeft de meervoudige strafkamer van de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de examenfraudezaak van eind 2013, waarbij tijdens een examen een Hagenaar staande gehouden is die met behulp van zend- en ontvangstapparatuur andere kandidaten van de juiste antwoorden op de examenvragen voorzag. Ook een tweede Hagenaar was bij de desbetreffende examenfraude in operationeel opzicht betrokken. In totaal hebben zeker 130 kandidaten zonder dat ze zelf over de benodigde kennis en inzicht beschikten, een voor de maatschappij belangrijk diploma verkregen. Beiden handelden – zo bleek later gedurende de rechtszitting - in opdracht van een derde verdachte die zich op 13 oktober a.s. voor de rechter moet verantwoorden. De rechtbank is op basis van bewijsstukken - onder meer aangeleverd door de Stichting Examenkamer - alsmede op basis van onderzoek van mening, dat er voor de twee Hagenaren sprake is van begane strafbare feiten en wel in de vorm van ‘medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd’.
Meer lezen:

Rijexamen in autosnelwegloos Den Helder

Toetsmatrijs, afspiegeling van de beroepspraktijk
Hoewel bij het lezen van het artikel uit De Stentor van 24 maart 2015 blijkt dat de vlag de lading niet dekt (de titel doet anders vermoeden), vormt de kop toch alle reden voor ons om na te denken over dit onderwerp als zodanig.

Een van de in een praktijkexamen voor het rijbewijs vast te stellen vaardigheden is immers het in- en uitvoegen op een autosnelweg. Maar wat als er dan geen autosnelweg is, zoals in het voorbeeld wordt aangehaald. ‘Tja, ook niet overal in Nederland rijden er trams’, zult u terecht zeggen. En ja, de hoeveelheid verkeer wordt ook sterk regionaal en qua tijdstip binnen de dag bepaald. En regen of sneeuw kan ook van invloed zijn op ons rijden.

Meer lezen:

VLM