Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Fraude in de Examenketen

Aan de koffietafel trekt het onderwerp ‘fraude in de examenketen’ altijd de aandacht. En ja, iedereen blijkt ervaringsdeskundige te zijn. Want iedereen heeft zelf wel deelgenomen aan examens of is zelf betrokken bij het afnemen van examens. En iedereen heeft wel gehoord van spieken en plagiaat. Maar wat voor een beeld hebben we bij fraude, en is dat een compleet beeld? Wat is fraude? Wie is de belanghebbende? Waar in de keten spreken we van fraude en waar is het onbekwaamheid? Waar loopt een instelling het meeste risico? Hoe krachtig is de regelgeving? Zijn de van toepassing zijnde straffen wel terecht? Kunnen examens en het examenproces wel fraudevrij zijn? En wat moeten of kunnen we doen om fraude te bestrijden? Hoe kunnen we het als professionals goed doen? Maar ook is de vraag opportuun welke rechten heeft een kandidaat als er sprake is van een vermoeden van fraude?
Bij fraude met het theoretische rijexamen is er sprake van een ‘misdrijf’, maar als diezelfde fraude plaatsvindt bij een ander examen dan is het de vraag waar de hulp van politie en justitie blijft? Of moeten we niet op die hulp rekenen en zelf ons eigen kader en instrumentarium inrichten. Hoe komen we aan de benodigde expertise en inzichten?
Het is in de optiek van de Stichting Examenkamer de hoogste tijd voor een ‘Autoriteit Examenfraude’ die bekleed met expertise, gezag en bevoegdheden de benodigde hulp kan bieden, harmonisatie kan aanbrengen en expertise efficiënt kan inzetten.

Stichting Examenkamer, Annie Kempers-Warmerdam

Fraude in de examenketen:
Technologische ontwikkelingen zijn een zegen voor de examinering en maken het mogelijk om eigentijds te anticiperen op werkvormen, maar ook op waargenomen fraude. Denk hierbij aan het geautomatiseerd samenstellen en online individueel examineren. Maar die technologische ontwikkelingen creëren juist ook weer mogelijkheden voor fraude met als voorbeeld de bluetooth verbinding waarmee kandidaten gedurende een examen de juiste antwoorden ontvangen of het scherm wordt overgenomen door iemand anders. Hoe kunnen we op deze ontwikkelingen anticiperen, waar moeten we rekening mee houden en moeten we hierbij denken aan techniek, andere examenvormen, het professionaliseren van het examenproces e.d. Al discussiërend en werkend ga ik samen met u met dit onderwerp aan de slag.

Dr. Annie H.H.M. Kempers-Warmerdam
Directeur-bestuurder Stichting Examenkamer

sertum