Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Rijexamen in autosnelwegloos Den Helder

Toetsmatrijs, afspiegeling van de beroepspraktijk
Hoewel bij het lezen van het artikel uit De Stentor van 24 maart 2015 blijkt dat de vlag de lading niet dekt (de titel doet anders vermoeden), vormt de kop toch alle reden voor ons om na te denken over dit onderwerp als zodanig.

Een van de in een praktijkexamen voor het rijbewijs vast te stellen vaardigheden is immers het in- en uitvoegen op een autosnelweg. Maar wat als er dan geen autosnelweg is, zoals in het voorbeeld wordt aangehaald. ‘Tja, ook niet overal in Nederland rijden er trams’, zult u terecht zeggen. En ja, de hoeveelheid verkeer wordt ook sterk regionaal en qua tijdstip binnen de dag bepaald. En regen of sneeuw kan ook van invloed zijn op ons rijden.

Meer lezen:

atrium