Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Justitie vaart op het kompas van de expertise van De Examenkamer

Op 29 juli 2015 heeft de meervoudige strafkamer van de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de examenfraudezaak van eind 2013, waarbij tijdens een examen een Hagenaar staande gehouden is die met behulp van zend- en ontvangstapparatuur andere kandidaten van de juiste antwoorden op de examenvragen voorzag. Ook een tweede Hagenaar was bij de desbetreffende examenfraude in operationeel opzicht betrokken. In totaal hebben zeker 130 kandidaten zonder dat ze zelf over de benodigde kennis en inzicht beschikten, een voor de maatschappij belangrijk diploma verkregen. Beiden handelden – zo bleek later gedurende de rechtszitting - in opdracht van een derde verdachte die zich op 13 oktober a.s. voor de rechter moet verantwoorden. De rechtbank is op basis van bewijsstukken - onder meer aangeleverd door de Stichting Examenkamer - alsmede op basis van onderzoek van mening, dat er voor de twee Hagenaren sprake is van begane strafbare feiten en wel in de vorm van ‘medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd’.
Meer lezen:

kenwerk