Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Handschriftenanalyse onthult id fraude en examen fraude

Examen doen voor iemand anders: examenfraude
Zojuist verscheen in het nieuws het bericht dat op een middelbare school twee kandidaten voor elkaar het examen Frans hadden afgelegd. Omdat het resultaat van beide leerlingen ten opzichte van hun eerdere prestaties sterk afweek ontstond er bij de docente argwaan. Handschriftonderzoek - waarbij het examenwerk van beide kandidaten werd vergeleken met eerder door hen ingeleverd werk - maakte in de optiek van de school duidelijk dat het ingeleverde eindexamenwerk niet bij de respectievelijke kandidaten hoorde. Onvermijdelijk was het dan ook dat het examenwerk van beide kandidaten ongeldig werd verklaard door de school.

Lees meer:

atrium