Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Examenproducten Codename Future gevalideerd

In de afgelopen weken zijn de examenproducten van Codename Future door de Stichting Examenkamer beoordeeld in het kader van de mbo-validering. Het gaat hierbij om de toetsing van de keuzemodules voor ‘ondernemend gedrag’ niveau 1-2 (K0211) en niveau 3-4 (K0072). Voor beide kwalificaties is een toets in de vorm van een Panelgesprek ontwikkeld en voor niveau 3-4 daarnaast ook een Proeve van Bekwaamheid (gebaseerd op de praktijk of op basis van een simulatie). Alle producten voldoen aan de norm voor examenproducten 2017. Deze gevalideerde producten zijn dan ook in het mbo-onderwijs inzetbaar.

Martech