Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Marktplaatsfraude met VCA diploma’s bestraft

In het voorjaar zijn er op Marktplaats VCA-diploma’s te koop aangeboden. Tegen betaling kon een geregistreerd VCA-diploma worden verkregen, zonder dat hiervoor een examen hoefde te worden afgelegd. Nader onderzoek wees uit dat de betreffende persoon inderdaad tegen betaling een VCA-diploma vervaardigde, dat zowel digitaal als ook per post beschikbaar werd gesteld. Hierbij werd de naam, het logo en de handtekening van de directeur van een van de erkende VCA-exameninstellingen misbruikt. Dit alles overigens niet helemaal correct, maar de indruk werd wel gewekt dat het allemaal paste binnen de gangbare uitvoeringsvorm van de VCA-diploma’s. Ook werden er toezeggingen gedaan ten aanzien van de registratie van de ‘gediplomeerde’ in het Centraal Diplomaregister VCA (CDR). Uiteindelijk is gebleken dat dit niet kon worden waargemaakt. 

Van alle feiten is voor de zomer aangifte gedaan bij de politie. Vorige week is de Officier van Justitie namens het Openbaar Ministerie tot een strafbepaling gekomen: de persoon in kwestie is veroordeeld en heeft een taakstraf van 80 uur opgelegd gekregen, naast een beperkte geldboete als tegemoetkoming voor de in dit traject ingezette mankracht.

Het signaal dat hiervan uitgaat is dat fraude met VCA-diploma’s hoog wordt opgenomen, ook door het Openbaar Ministerie en dat het dus feitelijk gezien wordt als een ‘strafbaar feit’. SSVV, de Examenkamer en VCA Infra vinden dit een goede zaak. Bewust, onbewust onbekwame mensen in een hoog risicovolle omgeving laten werken is iets dat we met gezamenlijke inzet blijven bestrijden. Het is belangrijk dat iedereen vertrouwen moet kunnen blijven houden in de intrinsieke waarde van de diploma’s.

Martech