Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Samenwerking TCVT RA - Examenkamer

TCVT RA heeft een overeenkomst gesloten met de Examenkamer om toezicht te houden op het proces van examinering vanaf 01-01-2020. De Examenkamer neemt per die datum de rol van de CBI en de raad voor Accreditatie feitelijk over m.b.t. de wettelijk verplichte schema's voor machinisten. 

 

VCA