Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Waardevolle samenwerking Opleidings Instituut Bonaire – Stichting Examenkamer

logo oib Opleidings Instituut Bonaire is verheugd over de intentieverklaring met de Stichting Examenkamer waar gezamenlijk gewerkt gaat worden aan de kwaliteitsborging van de OIB-programma’s met de daarbij horende toetsen die tot een OIB-diploma leiden.

De examinering van de programma’s zal gaan plaatsvinden onder toezicht van de Examenkamer.
Dit biedt kandidaten van Opleidings Instituut Bonaire de verzekering dat de verstrekte waardedocumenten kwaliteit hebben en integer zijn verkregen. De intrinsieke waarde van de diploma’s wordt hierdoor geborgd. De inhoud wordt afgestemd met het bedrijfsleven en dat is van belang. 

Essentieel is dat de kandidaten de arbeidsmarkt betreden of beginnen aan een vervolgopleiding met een waardevol diploma op zak. Dit is een prachtige basis om hun talenten verder te ontwikkelen en benutten.
Voor Opleidings Instituut Bonaire is het daarnaast belangrijk om zich te onderscheiden als een kwalitatieve onderwijsinstelling. Door de samenwerking met de Examenkamer krijgt dit direct vorm in de praktijk. Voor kandidaten die mogelijk willen doorstromen naar een opleiding in Nederland is er een maatwerktraject ontwikkeld. Via een evc-procedure is het dan mogelijk kennis en vaardigheden van kandidaten objectief te beoordelen ten opzichte van onderwijsprogramma’s in Nederland. 

 

VCA