Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

5 miljoenste examendeelnemer

Als kroon op het 25-jarig jubileum is in 2021 een magische grens gepasseerd. De 5 miljoenste kandidaat heeft deelgenomen aan een examen dat is afgenomen onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Eveneens in dit kroonjaar is de 10.000 deelnemer in het EVC-register ingeschreven. Zowel de Stichting NEVI examens als de Stichting NVC examens waarderen al 25 jaar het onafhankelijk toezicht en de expertise van de Stichting Examenkamer.

jacht