Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Benoeming Operationeel directeur

In het kader van de verdere uitbouw van taken en activiteiten van onze organisatie heeft er onlangs een selectieprocedure plaatsgevonden voor het invullen van de functie van operationeel directeur. Wij, de Raad van Toezicht en de Bestuursvoorzitter, zijn blij u te kunnen melden dat Wijnand Prins met ingang van 1 april is benoemd in deze functie.

HIj heeft een breed netwerk bij de sociale partners, beroeps- en brancheorganisaties en het onderwijsveld. Hij is als bruggenbouwer betrokken geweest in het ontwikkelen van vakgerichte scholing, het valideren van vakbekwaamheid en het functioneren van de arbeidsmarkt. Vanuit zijn kennis en ervaring gaat hij een bedrage leveren aan de verdere uitbouw van de doelstellingen en activiteiten van de Stichting Examenkamer, het Nationaal Kenniscentrum EVC, de Valideringskamer en de Certificatiekamer.

VLM