Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Wouter Mantel nieuwe bestuurder Examenkamer

Beste relaties,

Goed nieuws: de Examenkamer heeft een nieuwe bestuurder, de heer Wouter Mantel. Wouter is op 9 november jl. begonnen, en is inmiddels druk bezig zich in te werken en kennis te maken met onze relaties. Zoals u had begrepen uit onze eerdere Nieuwsbrief, heeft onze bestuurder Annie Kempers  aangekondigd na haar lange en onafgebroken periode van verantwoordelijkheid voor de Examenkamer, de bestuurderstaak voor het einde van dit jaar te willen neerleggen. 13 december zal haar laatste dag zijn als bestuurder. We zijn dankbaar dat Annie het proces van doorgaande ontwikkeling van de Examenkamer zo lang heeft kunnen en willen leiden en begeleiden, en prijzen ons gelukkig dat we de heer Mantel bereid hebben gevonden haar taken over te nemen. We vinden in hem een waardige en gemotiveerde opvolger, die de Examenkamer met grote inzet een volgende periode van ontwikkeling zal binnenvoeren.

Maar nu wordt het tijd Wouter zelf aan het woord te laten.

Wouter: welkom, en Annie: dank je wel!

Raad van Toezicht Examenkamer,

Mr Trudy M.M. Blokdijk, voorzitter

Wouter Mantel

Even voorstellen: mijn naam is Wouter Mantel, nieuwe bestuurder van de Examenkamer. Ik ben opgegroeid in de Noordoostpolder en heb bedrijfskunde gestudeerd in Groningen. In mijn 15 jaar in het bedrijfsleven en 15 jaar in verschillende onderwijssectoren heb ik op uiteenlopende terreinen de kennis en ervaring opgedaan waarmee ik me als bestuurder van de Examenkamer snel zal thuis  voelen.  Als manager, docent en adviseur, als onderwijsontwikkelaar, als lid van verschillende toetscommissies, examencommissies en visitatiecommissies bij accreditaties, en als begeleider van stagiaires, projectgroepen en afstudeerders bij talloze bedrijven. Bij de Examenkamer hoop ik met ons mooie team van collega's en gecommitteerden verder te bouwen aan de samenwerking met onze vele opdrachtgevers - ik zie met plezier uit naar nadere kennismaking met u als relaties!

SOG