Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Werkzaamheden

Werkzaamheden

Hier vindt u informatie over de werkzaamheden van de examenkamer.

MSNQF Working breakfast

MSNQF Working breakfast

Op 3 december 2009 heeft er tussen 8.00 en 9.30 uur een ontbijtsessie plaatsgevonden, georganiseerd door de European Marketing Confederation (EMC) en de SME Union van de EPP, in de Salon des Members van het Europese Parlement waar gesproken werd over het onderwerp: “Building a “zone of mutual trust” for the marketing sector”. Tijdens deze ontbijtsessie werden de onderzoeksresultaten besproken van een project dat mogelijk gemaakt is door Leonardo subsidies. Centraal daarbij stonden de verbeterde samenwerking tussen sectorale organisaties en nationale autoriteiten in de ontwikkeling van het European Qualification Framework. Vanuit Nederland zijn hier door het NIMA en ook door de Examenkamer een bijdrage aan geleverd. Sprekers bij deze bijeenkomst waren: Dr. Paul Rübig (lid van het Europese Parlement), Michel Aribaud (DG Onderwijs en Cultuur) en Francis Petel (expert van het project). Samenvatting van de resultaten van dit Leonardo Project:

nvc