Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
Filter
 • Operationeel Directeur Stichting Examenkamer

  Bent u een professional met passie voor non-formele examenstelsels, het valideren van examens en EVC (erkennen van verworven competenties), beschikt u over (ruime) leidinggevende ervaring en bent u een echte netwerker, dan nodigen wij u uit onderstaand profiel te lezen.

  VACATURETEKST

  Operationeel Directeur Stichting Examenkamer

  De Stichting Examenkamer zoekt een Operationeel Directeur, die samen met de Bestuursvoorzitter richting geeft aan het verder ontwikkelen van de organisatie. Wij zijn op zoek naar een gedreven kandidaat met passie voor non-formele examenstelsels, het valideren van examens en EVC (erkennen van verworven competenties), en beschikt over een relevant netwerk.

  Over de Stichting Examenkamer

  Als dé onafhankelijke toezichthouder op het gebied van non-formele examenstelsels heeft de Examenkamer zich in de afgelopen 25 jaar ontwikkeld als expert- en accreditatieorganisatie op dit vlak. Wij voeren onze werkzaamheden uit voor de arbeidsmarkt en de samenleving, en doen dat in samenspraak met de werkgevers- en werknemersorganisaties, de sociale partners. Diploma’s, certificaten, vakbekwaamheidsbewijzen en competentiebewijzen weerspiegelen de waarborg voor de inzetbaarheid van mensen. Ongeveer vijf miljoen kandidaten hebben inmiddels deelgenomen aan bij ons onder toezicht staande examens en individuele toetsingen.

  Daarnaast is de Examenkamer als Nationaal Kenniscentrum EVC, daartoe aangewezen door de Stichting van de Arbeid en mede gebaseerd op het EVC-convenant tussen sociale partners en de overheid, de regievoerder van het EVC-stelsel voor de arbeidsmarkt.

  Ook zijn we door de Stichting VEMBO aangewezen als Certificerende Autoriteit voor het valideren van mbo-examens en het certificeren van mbo-examenleveranciers.

  Met onze expertise en dienstverlening zijn we een organisatie die betrouwbaar, integer en professioneel is. Gebaseerd op onze innerlijke motivatie als onafhankelijke autoriteit en georiënteerd op technologische ontwikkelingen die kunnen worden ingezet voor toetsing en toezicht, geven we mede richting aan de verdere uitbouw van het werkveld. De organisatie bestaat uit een kleine vaste kern, gevestigd in Apeldoorn. Daarnaast wordt samengewerkt met een groot aantal externe deskundigen.

  Structuur

  De Bestuursvoorzitter, eindverantwoordelijk voor de organisatie, richt zich met name op de strategie, acquisitie en externe contacten en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Operationeel Directeur naar wie wij op zoek zijn, richt zich op het aansturen van de medewerkers en het optimaliseren van de bedrijfsvoering, en maakt zich het verdere werkgebied, ook buiten de organisatie, gefaseerd eigen, daarbij mogelijke nieuwe werkvelden explorerend.

  De functie

  Voor de nieuwe functie Operationeel Directeur wordt gezocht naar iemand die mede invulling kan geven aan innovatie, verbinding en samenwerking voor onze organisatie. Affiniteit met het toetsen en beoordelen van het individuele kennen en kunnen van mensen is daarbij belangrijk. We zijn op zoek naar een Operationeel Directeur met een academisch werk- en denkniveau en (ruime) ervaring.  U heeft een visie op toetsen, beoordelen en toezicht. U bent analytisch en conceptueel sterk, een uitstekend communicator en netwerker en u zet vaardigheden op het gebied van ondernemerschap en innovatie waar mogelijk in.

  Inhoudelijke kennis en expertise
  Uw analytische en conceptuele kracht ligt op het gebied van toetsen, examineren en Leven Lang Leren en Ontwikkelen. Idealiter bent u toetsdeskundige en hebt u ervaring/expertise op het gebied van auditeren. Als dit onvoldoende het geval is, bent u bereid u de betreffende kennis en vaardigheden alsnog eigen te maken.

  Leidinggevende capaciteiten
  Met uw ruime ervaring, kwaliteit en senioriteit geeft u op natuurlijke en overtuigende wijze invulling aan de verantwoordelijkheden van een Operationeel Directeur van onze organisatie. U initieert, inspireert, motiveert, verbindt en werkt samen, investeert in mens- en organisatieontwikkeling en weet vanuit gezamenlijkheid tot verdere ontwikkeling van de organisatie te komen.

  Netwerkkwaliteiten
  Samen met de Bestuursvoorzitter zorgt u voor een adequate aansluiting van de strategie van de Stichting bij de belangen van de in- en externe stakeholders, en onderhoudt en/of intensiveert u deze contacten. Verbinding en samenwerking zijn sleutelbegrippen binnen het profiel en u bent in staat uw netwerkkwaliteiten in de dagelijkse werkpraktijk in te zetten. U bent een gesprekspartner van formaat.

  Ondernemerschap en innovatie
  De Stichting Examenkamer is trots op haar onafhankelijke positie als dé toezichthouder op het gebied van de non-formele examenstelsels en wil ook in de toekomst vanuit een eigentijdse visie deze rol blijven vervullen. Dit vraagt om een Operationeel Directeur die samen met de Bestuursvoorzitter de ontwikkelingen in het examenveld en in de politiek-maatschappelijke context snel kan scannen en beoordelen en deze vervolgens vertalen in nieuwe projecten, trajecten en activiteiten. Daarbij bent u in samenspraak met de Bestuursvoorzitter eveneens actief op zoek naar samenwerkingsverbanden ter versterking van de (toekomst)positie van de Examenkamer.

  Interesse?

  Indien u belangstelling heeft voor bovenstaande functie en voldoet aan het profiel, stuur dan uw CV en motivatiebrief uiterlijk 13 februari a.s. naar het secretariaat van de Examenkamer ter attentie van de Voorzitter van de Raad van Toezicht, mr. Trudy M.M. Blokdijk. Het is de bedoeling de daartoe geselecteerde kandidaten in week 9 (21-25 februari) te ontvangen voor een gesprek met de selectiecommissie. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Bestuursvoorzitter van de Examenkamer, dr. Annie Kempers-Warmerdam via telefoonnummer 06 - 54753197. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

  Stichting Examenkamer / Nationaal Kenniscentrum EVC

  Deventerstraat 35, 7315 AC Apeldoorn

  Dowload het pdf-bestand vacature Operationeel Directeur Stichting Examenkamer

 • VACATURE: Operationeel Directeur Stichting Examenkamer

  Bent u een professional met passie voor non-formele examenstelsels, het valideren van examens en EVC (erkennen van verworven competenties), beschikt u over (ruime) leidinggevende ervaring en bent u een echte netwerker, dan nodigen wij u uit het gehele profielte lezen.

  Operationeel Directeur Stichting Examenkamer

  De Stichting Examenkamer zoekt een Operationeel Directeur, die samen met de Bestuursvoorzitter richting geeft aan het verder ontwikkelen van de organisatie. Wij zijn op zoek naar een gedreven kandidaat met passie voor non-formele examenstelsels, het valideren van examens en EVC (erkennen van verworven competenties), en beschikt over een relevant netwerk.

  LEES MEER . . .

  Dowload het pdf-bestand vacature Operationeel Directeur Stichting Examenkamer

   

IBKI