Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
svh 
WEBSITE
http://www.stichtingveiligehaven.nl/
ORGANISATIE
SVH houdt de veiligheidsontwikkelingen is de Nederlandse zeehavens bij. Ook heeft SVH het veiligheidscertificaat haven opgezet om zo de veiligheidsopleidingen van de havenwerker te bevorderen. Bovendien het veiligheidsgedrag
en-bewustzijn van havenwerkers positief te beïnvloeden. Alleen havenwerkers met een geldige VCH pas kunnen in
de Nederlandse zeehavens te werk worden gesteld.< 
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van veiligheid, veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag in de Nederlandse 
zeehavens.

De Stichting wil daarvoor onder andere de volgende middelen ontwikkelen en inzetten:
A. Het opzetten van het project Veiligheids Certificaat Havens (afgekort: VCH);
B. Het verzorgen van vakopleidingen voor veiligheid;
C. Communicatiemiddelen (bijvoorbeeld sociale media). 

Toekomstige plannen: (bijna) ongevallenregistratie ook wel near misses.

De Stichting SVH heeft de ontwikkeling van e-learning materiaal mogelijk gemaakt dat door kandidaten en door
opleiders gebruikt kan worden in het kader van de voorbereiding op het examen. SVH verzorgt zelf geen opleidingen 
en examens.
 STRUCTUUR
De Examenwaarborgcommissie is verantwoordelijk voor de inhoud van de verschillende examenmodules
Het College van Deskundigen VCH is eindverantwoordelijk voor het VCH examenstelsel.
EXAMENS
Het VCH certificaat wordt toegekend aan kandidaten die de module VCH elementaire veiligheid voor havenmedewerkers,
dan wel voor leidinggevende havenmedewerker in combinatie met ten minste 1 specialisatiemodule. Op het certificaat is
de behaalde specialisatiemodule opgenomen.

vch

VCH examenmodules:
Examen VCH Elementaire Veiligheid voor Havenmedewerker
Examen VCH Elementaire Veiligheid voor Leidinggevende Havenmedewerker


Examen VCH sector Bulk

Examen VCH sector Container
Examen VCH sector RoRo
Examen VCH sector Stukgoed
Examen VCH sector Tank

Het eerste certificaat uitgereikt.

TOEZICHT
Dit examenstelsel staat op verzoek van SVH onder toezicht van de Stichting Examenkamer.

validee2

De examinering wordt uitgevoerd door Examenbureau Validee.
http://www.validee.nl/

atrium