Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
ibki 
WEBSITE
http://www.ibki.nl/ 
TAKEN EXAMENKAMER
De examens die horen bij de branchekwalificatiestructuur van het IBKI staan onder toezicht van de Stichting Examenkamer.
 OVERIGE INFORMATIE
Het IBKI is de specialist op het gebied van examinering, certificering voor alle medewerkers binnen de mobiliteitsbranche. Nieuwe technologische en bedrijfskundige ontwikkelingen zorgen voor de behoefte aan steeds verdere specialisatie van de medewerkers in de mobiliteitsbranche. Daarom hebben de brancheorganisaties samen met het IBKI vastgesteld welke opleidingen en trainingen van belang zijn en opgenomen in de nieuwe Branchekwalificatiestructuur (BKS). Voor deze opleidingen heeft het IBKI branche-erkende examens ontwikkeld, welke tot een diploma of certificaat leiden.

Er zijn 115 BKS examens die door het IBKI worden ontwikkeld en afgenomen

ooc