Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
occ 
WEBSITE
http://www.opleidingencontractcatering.nl/
TAKEN EXAMENKAMER
Onder het toezicht van de Stichting Examenkamer.
 OVERIGE INFORMATIE
Op 4 januari 2018 is een overeenkomst getekend tussen Stichting Examenkamer en Stichting Opleidingen ContractCatering (OCC), waarbij is overeengekomen dat de examens contractcateringmedewerker (OCC-B), uitgevoerd door OCC, onder toezicht van de Examenkamer worden afgenomen. Contractcatering is het verzorgen van cateringdiensten voor bedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en luchtvaart (inflight catering). Stichting Opleidingen Contractcatering ontwikkelt opleidingen en lesmateriaal voor de contractcateringbranche en verzorgt daarnaast de afname van de examens.

De inrichting van de werkorganisatie van Stichting Opleidingen ContractCatering en de werkprocessen met betrekking tot de totstandkoming en afname van examens, voldoen aan de eisen die horen bij de door de Examenkamer gehanteerde mate van onafhankelijkheid conform categorie C.

 

 

NVBI