Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
svh new 
WEBSITE
http://www.svh.nl/
TAKEN EXAMENKAMER
De SVH examens Leermeester Theorie, Portfolio en Coachen en Begeleiden staan onder toezicht van de Stichting Examenkamer.
 OVERIGE INFORMATIE
SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) zet zich in voor het vergroten van de vakbekwaamheid in de horeca. Samen met partners uit het bedrijfsleven, onderwijs, brancheorganisaties en beroepsgilden stelt SVH kwaliteitseisen voor de branche vast. Op basis daarvan worden examens ontwikkeld voor het (mbo-) onderwijs, opleiders en ondernemers. 
Voor meer informatie: www.svh.nl

STIBEX