Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
jachtexamens 
WEBSITE
https://www.jachtexamens.nl/
TAKEN EXAMENKAMER
In 2010 zullen onder toezicht van de Examenkamer de eerste praktijkexamens voor valkeniers worden afgenomen door de Stichting Jachtexamens uit Amersfoort
 OVERIGE INFORMATIE
slechtvalk Copyright T. Kempers Met de wettelijke regeling erkenning jachtexamen en preparateursexamen Flora- en faunawet worden het jachtexamen en het preparateursexamen erkend die worden afgenomen door de Stichting Flora- en Faunawetexamens gevestigd te Amersfoort. Voor de verschillende examens bestaan examenregelingen.De volgende examens worden onderscheiden:
  • Jacht met een geweer
  • Jacht met één of meer jachtvogels
  • Jacht met een eendenkooi
  • Prepareren van dieren

Het met gunstig gevolg afleggen van een erkend jachtexamen is op grond van de Flora- en Faunawet noodzakelijk om een jachtakte te kunnen verkrijgen.

Het met gunstig gevolg afgelegd preparateursexamen dient op grond van de Flora- en Faunawet ter verkrijging van een vergunning om dode beschermde inheemse en uitheemse diersoorten te prepareren.

 

 

 

 

 

 

 


.

 

VCA