Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
ece 
WEBSITE
https://www.ecexam.nl/
TAKEN EXAMENKAMER
 Met ingang van 1-1-2020 is het toezicht op de examinering van de kraanmachinisten onder de Examenkamer gekomen. ECE heeft een overeenkomst met TCVT voor het mogen uitvoeren van de examens. De Examenkamer audit de exameninstelling ECE en bezoekt in samenspraak met het TCVT-RA onaangekondigd examens.
 OVERIGE INFORMATIE

ECE is gespecialiseerd in het afnemen van de examens voor de TCVT-RA-schema’s. De examens bestaan uit een digitaal theorie-examen en een praktijkexamen. Afhankelijk van het schema heeft het examen een wettelijke examenduur. Dit is vastgelegd in de schema’s die zijn gepubliceerd op de website van TCVTA-RA: www.tvct-ra.nl Ook de actuele eisen ten aanzien van machine en examenlocatie zijn daar terug te vinden in het van toepassing zijnde examenprotocol.

ECE verzorgt de examinering voor de hieronder vermelde wettelijke examenschema’s:

MK W4-01:
FMK W4-02:
FMG W4-03:
ALK W4-04:
GVM W4-05:
TK W4-06:
VRK W4-07: 
Machinist Mobiele Kraan
Machinist Funderingsmachine Klein
Machinist Funderingsmachine Groot
Machinist Autolaadkraan
Machinist Grondverzet machine
Machinist Torenkraan vast en/of mobiel
Machinist Verreiker 

Verder verzorgt ECE de volgende niet wettelijke TCVT examens.

W4-08:
W4-09:
W1-02:
W5-02:
Hijsbegeleider
Aanpikker Bouw
Keurmeester TCVT
Machinist Krol 
 
SOG