Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Doelgroepen:

  • Voor beroeps- of brancheverenigingen die belang hebben bij een transparante kwalificatie-structuur en waarvoor het belangrijk is dat het vakgebied op een juiste manier en op een geharmoniseerde wijze wordt getoetst;

  • Voor de overheid die behoefte heeft aan een gespecialiseerde, onafhankelijke en professionele toezichthoudende organisatie voor examens.
    Voor vertegenwoordigers van bedrijven die belang hebben bij de waarborg van de intrinsieke waarde van beroepskwalificerende en functiegerichte diploma's;

  • Voor kandidaten die deelgenomen hebben aan een onder toezicht staand examen en die belang hebben bij een objectieve en integere toetsing en beoordeling van het examenwerk;

  • Voor exameninstellingen die juridisch en functioneel onafhankelijk zijn van opleiders en die gezien hun integere wijze van examineren conform de Algemene Beginselen van Behoorlijk Examineren er belang bij hebben dat diploma's worden erkend;

  • Opleiders die kandidaten voorbereiden voor deelname aan landelijke branche examens;

  • Overige geïnteresseerden.
IBKI