Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Ingetrokken erkenningen

  • Erkenning Hét Examen B.V. uit Dordrecht definitief ingetrokken
    10 oktober 2008
    Op 27 augustus 2008 is de erkenning van Hét Examen B.V. als Examencentrum VCA door ECABO opgeschort. In afstemming met de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), beheerder van het VCA certificatieschema en de Stichting Examenkamer, toezichthouder voor het VCA-examenstelsel, heeft ECABO op 3 oktober 2008 definitief de erkenning ingetrokken van Hét Examen B.V. uit Dordrecht. Dit betekent dat Hét Examen B.V. niet langer meer bevoegd is VCA-examens af te nemen, dan wel om VCA-diploma's te verstrekken. Als opleider, werkgever of opdrachtgever kunt u de VCA examinering laten uitvoeren door een van de andere 23 erkende Examencentra VCA. Een overzicht hiervan treft u aan op de website van de VCA Examenbank.
    Belanghebbenden - opdrachtgevers, bedrijven en hun medewerkers - hechten een groot belang aan een objectieve en integere examinering en aan betrouwbare VCA-diploma's. Het is om die reden dat de SSVV, de Stichting Examenkamer en ECABO zich zullen blijven inzetten om dat te garanderen – zo mogelijk in samenwerking met organisaties in het publieke en private domein. Door elk van de partijen zijn en worden de benodigde maatregelen genomen die ertoe leiden dat de intrinsieke waarde van de VCA-diploma's behouden blijft. 'Veilig werken' mag immers in geen geval door fraude in gevaar worden gebracht.
    Naast het intrekken van de erkenning van Het Examen B.V. wordt op dit moment bekeken welke kandidaten mogelijk op onrechtmatige gronden hun diploma hebben verkregen met als onvermijdelijk gevolg dat hun vermelding in het Centraal Diploma Register ongedaan zal moeten worden gemaakt. Voor deze kandidaten zal een voorziening worden getroffen. Binnenkort wordt u nader hierover via de website van de VCA Examenbank geïnformeerd
sertum