Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Privacyregeling

De Stichting Examenkamer werkt volgens de wettelijke privacy-bepalingen en heeft met leveranciers van ict-diensten voor zover dat betrekking heeft op of raakvlakken heeft met het kennis kunnen nemen van of wijzigingen kunnen aanbrengen in persoonsgegevens een vewerkersovereenkomst afgesloten.  

blva