Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Examenfraude

Al sinds de oudheid is examenfraude een bekend fenomeen. Spieken, voorzeggen, plagiaat bij het maken van werkstukken, het gebruik van niet toegestane elektronische apparatuur tijdens een examen etc. De laatste jaren zijn daar in toenemende mate nieuwe vormen bijgekomen en naast examenfraude is er inmiddels ook sprake van diploma- en certificaatfraude. Charles Swietert beschikte over een diploma van een opleiding die hij niet gevolgd had, diploma’s van niet bestaande universiteiten worden via internet aangeboden en het kopen van een HAVO of VWO diploma is ook in Nederland mogelijk zoals Alberto Stegeman onlangs in zijn programma liet zien. Maar ook branchediploma’s worden aangeboden via marktplaats. Kortom: de intrinsieke waarde van diploma’s staat onder druk en het is onze taak om vanuit het toezicht er alles aan te doen om fraude te onderkennen en de samenleving, het bedrijfsleven en de exameninstellingen bewust te maken van de consequenties en er alles aan te doen om fraude zo veel mogelijk te voorkomen. In 2008 zijn we geconfronteerd met een voor Nederland omvangrijke fraudezaak waarin zowel de examenfraude als ook diplomafraude aan de orde kwam. Reden genoeg om het thema vanuit de Examenkamer tot speerpunt te maken. Op deze pagina vindt u het programma en de presentaties van het symposium dat door de Examenkamer georganiseerd is rond het thema fraude. Verder bieden wij u hier ook andere informatiebronnen en interessante links aan die met dit interessante thema van doen hebben.

Publicaties Examenkamer Symposium Fraude

 

Weblinks Gesignaleerd op internet

- Vereniging Echt
- Zo herkent u een vervalst diploma (Intermediair)
Man aangehouden voor examenfraude, artikel ministerie SZW

 

 

- Met afzondering Chinese examenfraude te lijf
- Frauderen bij het eindexamen exacte vakken: zo doe je het
- Arrestaties voor examenfraude met horlogecamera

NVVB