Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

De Stichting Examenkamer bestaat dit jaar 15 jaar. Opnieuw een memorabel moment.
In deze periode zijn er veel ontwikkelingen geweest. Bij de start van de Examenkamer in 1996 had het toezicht betrekking op de examens van zes particuliere exameninstellingen, nu zijn dat er zestien. Maar daar is het niet bij gebleven. Het toezicht heeft zich ontwikkeld tot een metatoezicht in combinatie met een operationeel toezicht. Naast de exameninstellingen die vaak garant staan voor landelijke examens voor specifieke beroepen of branches wordt er door de Examenkamer op verzoek van branches, de overheid of sectoren ook toezicht uitgevoerd bij examenstelsels. Bij grotere examenstelsels is er veelal sprake van meerdere aanbieders van hetzelfde examen. Voorbeelden van examenstelsels die onder toezicht staan zijn de industrie (VCA, SOG en ATEX), de horeca (leermeesterexamen) en binnenkort ook het REVI stelsel waarvoor een wettelijke richtlijn bestaat en waarbij de examens bedoeld zijn voor het incidentmanagement van hulpverleners langs de weg. Daarnaast is er ook sprake van toezicht voor de financiële sector. Binnen al deze stelsels zijn er 48 partijen actief die van doen hebben met het toezicht van de Examenkamer dat wordt uitgevoerd door gecommitteerden en auditoren.

Daarnaast is de Stichting Examenkamer als EVC beoordelende instelling aangewezen om EVC aanbieders op basis van de EVC code te kunnen beoordelen voor de door de overheid formeel erkende EVC procedures.

In kandidaat gegevens uitgedrukt is er in de afgelopen 15 jaar sprake geweest van meer dan 2 miljoen kandidaten die aan examens en EVC procedures hebben deelgenomen die onder het toezicht van de Stichting Examenkamer hebben plaatsgevonden.

 

EPML