Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Wet op het financieel toezicht Permanente Educatie

De examenkamer voert de adviezen uit in het kader van de accreditatie en het operationele toezicht op verzoek van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van het CDFD.

SVH