Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
Up

Examenfraude in het nieuws

Examenfraude in het nieuws
File Size:
711.35 kB
Date:
17 augustus 2014
 

License Agreement

Dit artikel dient alleen voor eigen gebruik en mag niet zonder schriftelijke toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

EXAMENS, Tijdschrift voor de toetspraktijk 
http://www.e-xamens.nl/

 

I agree to the terms listed above
 
 
Powered by Phoca Download
SPO