Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
Up

Fraude is een gegeven

Fraude is een gegeven
File Size:
1.15 MB
Date:
18 oktober 2009
 

License Agreement

Dit artikel dient alleen voor eigen gebruik en mag niet zonder schriftelijke toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

EXAMENS, Tijdschrift voor de toetspraktijk 
http://www.e-xamens.nl/

 

I agree to the terms listed above
 
 
Powered by Phoca Download
SOG