Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Certificerende Autoriteit

De Stichting Examenkamer is een aangewezen Certificerende Autoriteit die bevoegd is om u als examenleverancier van examenproducten voor het MBO te certificeren en om uw examenproducten van een examenleverancier dan wel van een MBO instelling te valideren.

Onze werkwijze is afgestemd op de proces- en organisatie-eisen die hiervoor zijn vastgesteld.

De proces- en organisatie-eisen uit de norm voor valide exameninstrumenten

Het doel van validering is te borgen dat er valide exameninstrumenten ingezet worden. Scholen kunnen via drie routes valide exameninstrumenten inzetten; via de inkoop bij gecertificeerde instanties (route 1), door zelf te construeren binnen de collectieve afspraken (route 2) of door zelf geconstrueerde examens extern te laten valideren (route 3). Onafhankelijk van welke route wordt gekozen, dient een exameninstrument altijd valide te zijn. Om meerdere routes die leiden tot een valide exameninstrument mogelijk te maken, is een solide basis nodig: een algemeen geldende set van afspraken om de kwaliteit van een exameninstrument te garanderen. We noemen deze set van afspraken: de norm voor valide exameninstrumenten. De norm is opgebouwd uit drie elementen: producteisen, proceseisen en organisatie-eisen.

De proces- en organisatie-eisen zijn op de volgende manier van toepassing binnen de routes:

 • In route 1 neemt een school voor een bepaalde kwalificatie valide exameninstrumenten af bij een gecertificeerde instantie. Voor certificering wordt de instantie die de exameninstrumenten ontwikkelt door een certificerende autoriteit getoetst aan de hand van de norm voor valide exameninstrumenten. Daarvoor gelden de product, proces- en organisatie-eisen.
 • De norm (product-, proces- en organisatie-eisen) is van toepassing op route 2. Dit wordt in de afspraken tussen partijen (MBO Raad, NRTO, Examenleveranciers en OCW) inzake de validering bekrachtigd. Wanneer scholen zelf ontwikkelen binnen de collectieve afspraken, dienen de exameninstrumenten altijd te voldoen aan de producteisen uit de norm. De proces- en organisatie eisen gelden als referentiekader voor de operationalisering van de ‘Collectieve afspraken voor het construeren en vaststellen van exameninstrumenten’ (juni 2016). 
 • In route 3 worden exameninstrumenten bij een certificerende autoriteit gevalideerd. Externe validering vindt plaats op het niveau van het exameninstrument. Per instrument is toetsing een toetsing a.d.h.v. de producteisen uit de norm. De proces- en organisatie-eisen zijn hier niet van toepassing.
  In deze publicatie van 2 november 2017 kunt u de proces- en organisatie-eisen lezen die afkomstig zijn uit de norm voor valide exameninstrumenten.
  De Stichting Examenkamer is als Certificerende Autoriteit aangewezen voor de routes 1 en 3.

Aanvragen gesprek en informatie
Bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van de Examenkamer in dit traject stuur dan een bericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef daarbij de volgende informatie:

 • Naam instelling
 • Domein/werkveld
 • Aantal te valideren examenproducten
 • Contactpersoon
 • Mailadres
 • Telefoonnummer
nvc