Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Marktplaatsfraude met VCA diploma’s bestraft

In het voorjaar zijn er op Marktplaats VCA-diploma’s te koop aangeboden. Tegen betaling kon een geregistreerd VCA-diploma worden verkregen, zonder dat hiervoor een examen hoefde te worden afgelegd. Nader onderzoek wees uit dat de betreffende persoon inderdaad tegen betaling een VCA-diploma vervaardigde, dat zowel digitaal als ook per post beschikbaar werd gesteld. Hierbij werd de naam, het logo en de handtekening van de directeur van een van de erkende VCA-exameninstellingen misbruikt. Dit alles overigens niet helemaal correct, maar de indruk werd wel gewekt dat het allemaal paste binnen de gangbare uitvoeringsvorm van de VCA-diploma’s. Ook werden er toezeggingen gedaan ten aanzien van de registratie van de ‘gediplomeerde’ in het Centraal Diplomaregister VCA (CDR). Uiteindelijk is gebleken dat dit niet kon worden waargemaakt. 

Van alle feiten is voor de zomer aangifte gedaan bij de politie. Vorige week is de Officier van Justitie namens het Openbaar Ministerie tot een strafbepaling gekomen: de persoon in kwestie is veroordeeld en heeft een taakstraf van 80 uur opgelegd gekregen, naast een beperkte geldboete als tegemoetkoming voor de in dit traject ingezette mankracht.

Het signaal dat hiervan uitgaat is dat fraude met VCA-diploma’s hoog wordt opgenomen, ook door het Openbaar Ministerie en dat het dus feitelijk gezien wordt als een ‘strafbaar feit’. SSVV, de Examenkamer en VCA Infra vinden dit een goede zaak. Bewust, onbewust onbekwame mensen in een hoog risicovolle omgeving laten werken is iets dat we met gezamenlijke inzet blijven bestrijden. Het is belangrijk dat iedereen vertrouwen moet kunnen blijven houden in de intrinsieke waarde van de diploma’s.

Fraude met VCA-diploma's: check altijd het CDR!

De Inspectie SZW heeft op 11 september een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd bij een bedrijf en een woning in Rotterdam, meldt de Inspectie SZW op haar website. Het bedrijf en de eigenaar worden ervan verdacht te frauderen met onder meer VCA-diploma's.
Wie voor een aannemer aan de slag gaat, moet bijna altijd een VCA-diploma hebben. Hiermee laat iemand zien belangrijke basiskennis over veilig en gezond werken in huis te hebben. Basiskennis die de veiligheid voor iedereen op de werkvloer vergroot. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten er dan ook op kunnen vertrouwen dat medewerkers die zij inzetten, ook echt over dit VCA-diploma beschikken.
De populariteit van VCA trekt ook fraudeurs aan. Zij maken bijvoorbeeld valse diploma's, die ze verkopen aan mensen die denken zo aan de slag te kunnen zonder hun VCA-examen te doen. Ook wordt er geprobeerd de examinering te beïnvloeden.
Helaas is fraude nooit helemaal te voorkomen. Maar samen met de eigenaar van het stelsel en VCA Infra als stelselpartner proberen we dit wel zo goed mogelijk tegen te gaan. Zo houden we actief en onaangekondigd toezicht bij examens en worden alle VCA-diploma's in het Centraal Diploma Register (CDR) geregistreerd. Registratie in het CDR is de enige garantie dat iemand het betreffende diploma ook echt heeft behaald. Een papieren diploma is dat niet: dit kan soms heel vakkundig worden nagemaakt. Het advies is dan ook om altijd het CDR te raadplegen voordat u iemand aan het werk laat.
Wanneer we signalen van fraude krijgen, ondernemen we in samenwerking met de recherche en het OM actie. Het onderzoek naar de fraude in Rotterdam is op dit moment in volle gang.De Inspectie SZW heeft op 11 september een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd bij een bedrijf en een woning in Rotterdam, meldt de Inspectie SZW op haar website. Het bedrijf en de eigenaar worden ervan verdacht te frauderen met onder meer VCA-diploma's.

 

kenwerk