Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Examenproducten Codename Future gevalideerd

In de afgelopen weken zijn de examenproducten van Codename Future door de Stichting Examenkamer beoordeeld in het kader van de mbo-validering. Het gaat hierbij om de toetsing van de keuzemodules voor ‘ondernemend gedrag’ niveau 1-2 (K0211) en niveau 3-4 (K0072). Voor beide kwalificaties is een toets in de vorm van een Panelgesprek ontwikkeld en voor niveau 3-4 daarnaast ook een Proeve van Bekwaamheid (gebaseerd op de praktijk of op basis van een simulatie). Alle producten voldoen aan de norm voor examenproducten 2017. Deze gevalideerde producten zijn dan ook in het mbo-onderwijs inzetbaar.

Stichting TCI gecertificeerd als examenleverancier mbo examens

De Stichting Examenkamer heeft in haar functie als Certificerende Autoriteit de Stichting TCI beoordeeld en gecertificeerd als examenleverancier voor mbo examens.

De examenproducten van TCI voor (medisch) pedicure, (allround) schoonheidsspecialist en kapper, allround kapper en salonmanager zijn in dat kader gevalideerd.

De Stichting TCI heeft in het onderzoek aangetoond aan alle vereisten te voldoen die in dit kader aan een examenleverancier worden gesteld. De beoordeelde TCI examenproducten voldoen aan alle producteisen die in dat kader voor mbo-examens conform de norm 2017 daaraan worden gesteld.

Apeldoorn, 27 juli 2018

ooc