Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Examenproducten Stichting Vakbekwaamheid Horeca gevalideerd

In de afgelopen weken zijn meerdere examenproducten van SVH door de Stichting Examenkamer beoordeeld in het kader van de mbo-validering. Hierbij kunnen wij melden dat de examens SVH Bas (bedieningsassistent) en SVH Kas (keukenassistent) en SVH Kok zijn gevalideerd in relatie tot de Crebocode 25251 Entree, assistent dienstverlening en zorg niveau 1, Crebocode 25252 Entree, assistent horeca, voeding of voedingsindustrie (niveau 1) en Crebocode 25180 Kok (niveau 2). Op dit moment zijn wordt er nog gewerkt aan een aantal andere SVH examenproducten om ze ook geschikt te maken voor de mbo-examinering.

Voor alle kwalificaties is een samengestelde toets in de vorm van theorie-toetsing in combinatie met een praktijkproeve ontwikkeld. Deze SVH-producten voldoen aan de norm voor examenproducten 2017. Deze gevalideerde producten zijn dan ook in het mbo-onderwijs inzetbaar.

Examenproducten Codename Future gevalideerd

In de afgelopen weken zijn de examenproducten van Codename Future door de Stichting Examenkamer beoordeeld in het kader van de mbo-validering. Het gaat hierbij om de toetsing van de keuzemodules voor ‘ondernemend gedrag’ niveau 1-2 (K0211) en niveau 3-4 (K0072). Voor beide kwalificaties is een toets in de vorm van een Panelgesprek ontwikkeld en voor niveau 3-4 daarnaast ook een Proeve van Bekwaamheid (gebaseerd op de praktijk of op basis van een simulatie). Alle producten voldoen aan de norm voor examenproducten 2017. Deze gevalideerde producten zijn dan ook in het mbo-onderwijs inzetbaar.

ehcb