Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Wouter Mantel nieuwe bestuurder Examenkamer

Beste relaties,

Goed nieuws: de Examenkamer heeft een nieuwe bestuurder, de heer Wouter Mantel. Wouter is op 9 november jl. begonnen, en is inmiddels druk bezig zich in te werken en kennis te maken met onze relaties. Zoals u had begrepen uit onze eerdere Nieuwsbrief, heeft onze bestuurder Annie Kempers  aangekondigd na haar lange en onafgebroken periode van verantwoordelijkheid voor de Examenkamer, de bestuurderstaak voor het einde van dit jaar te willen neerleggen. 13 december zal haar laatste dag zijn als bestuurder. We zijn dankbaar dat Annie het proces van doorgaande ontwikkeling van de Examenkamer zo lang heeft kunnen en willen leiden en begeleiden, en prijzen ons gelukkig dat we de heer Mantel bereid hebben gevonden haar taken over te nemen. We vinden in hem een waardige en gemotiveerde opvolger, die de Examenkamer met grote inzet een volgende periode van ontwikkeling zal binnenvoeren.

Maar nu wordt het tijd Wouter zelf aan het woord te laten.

Wouter: welkom, en Annie: dank je wel!

Raad van Toezicht Examenkamer,

Mr Trudy M.M. Blokdijk, voorzitter

Wouter Mantel

Even voorstellen: mijn naam is Wouter Mantel, nieuwe bestuurder van de Examenkamer. Ik ben opgegroeid in de Noordoostpolder en heb bedrijfskunde gestudeerd in Groningen. In mijn 15 jaar in het bedrijfsleven en 15 jaar in verschillende onderwijssectoren heb ik op uiteenlopende terreinen de kennis en ervaring opgedaan waarmee ik me als bestuurder van de Examenkamer snel zal thuis  voelen.  Als manager, docent en adviseur, als onderwijsontwikkelaar, als lid van verschillende toetscommissies, examencommissies en visitatiecommissies bij accreditaties, en als begeleider van stagiaires, projectgroepen en afstudeerders bij talloze bedrijven. Bij de Examenkamer hoop ik met ons mooie team van collega's en gecommitteerden verder te bouwen aan de samenwerking met onze vele opdrachtgevers - ik zie met plezier uit naar nadere kennismaking met u als relaties!

Terugtreden bestuurder Annie Kempers-Warmerdam

Annie Kempers kondigt terugtreden als bestuurder aan per 13 december a.s. en blijft heel 2023 als adviseur betrokken bij de Stichting Examenkamer

Stichting Examenkamer, Apeldoorn d.d. 13 oktober 2022

 Beste relaties,

Een belangrijk moment in de geschiedenis van de Examenkamer: Annie Kempers treedt terug als bestuurder. Zoals velen van u al hadden begrepen, had zij al eerder aangegeven dat er na zo’n lange en onafgebroken periode van zeer intensieve verantwoordelijkheid, onherroepelijk een moment zou zijn waarop zij haar bestuurderstaak graag zou terugleggen. Dat moment is aan het einde van dit jaar aangebroken, voor ons als Examenkamer en voor alle betrokkenen daaromheen een grote verandering maar dat is onvermijdelijk. We kunnen alleen maar dankbaar zijn dat Annie het proces van steeds verdere ontwikkeling van de Examenkamer zo lang heeft kunnen en willen leiden en begeleiden. Het wordt overigens geen direct afscheid, want Annie zou Annie niet zijn als zij haar grote betrokkenheid bij en interesse in alles wat te maken heeft met examineren, auditen en kwaliteitsborging zomaar kwijt zou zijn. Ook in 2023 blijft zij daarom tot ons genoegen aan de Examenkamer verbonden als adviseur.

Annie’s opvolger, de nieuwe bestuurder van de Examenkamer, zullen wij binnenkort aan u voorstellen. Maar nu wordt het tijd Annie zelf aan het woord te laten. Annie, namens ons allen:

dank je wel!!

Raad van Toezicht Examenkamer,

Mr Trudy M.M. Blokdijk, voorzitter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Als oprichter van de Stichting Examenkamer ben ik meer dan 26 jaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze mooie en unieke organisatie. Als de naam Examenkamer valt dan is het eigenlijk voor iedereen duidelijk wat daarmee bedoeld wordt en wat we doen. Dat is ook het bijzondere en goede volgens een communicatieadviseur. Duidelijkheid en herkenbaarheid zijn heel belangrijk. Als toezichthoudende organisatie voor beroepskwalificerende examens en voor examens waar het bedrijfsleven de kwaliteit van wil hebben vastgesteld, zijn we in de negentiger jaren van start gegaan. Daaraan gerelateerde activiteiten zijn sindsdien toegevoegd aan het productassortiment en dienstverlening van de Examenkamer. Zo is de certificering van toetslocaties een op zich staand keurmerk dat een professionele digitale examinering door klanten en voor kandidaten duidelijk maakt. Daarbij werd in 2020/2021 de coronacertificering van toetslocaties een feit.

Maar ook de ontwikkelingen wat betreft EVC voor de arbeidsmarktroute sloten naadloos aan bij de doelstellingen. De aanwijzing door de Stichting van de Arbeid voor de Examenkamer als uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Kenniscentrum EVC hebben we in 2016 toegewijd opgepakt. EVC is een belangrijk instrument in het kader van het toekomstgerichte overheidsbeleid wat betreft een Leven Lang Ontwikkelen. Als zodanig is het benoemd in de brief van 23 september jl. gericht aan de Tweede Kamer voor het objectiveren van kennis, skills en competenties en wel omdat het juist wordt toegepast aan de hand van officiële meetstandaarden. In het licht van die constatering zijn er voor erkende EVC-aanbieders heel veel nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Voorwaarde daarbij is dat het op een professionele wijze vanuit het kwaliteitsdenken helpen van de arbeidsmarkt, de doelstelling is en blijft.

Al eerder had ik aangegeven dat er een moment zou zijn waarop ik graag de bestuurderstaak terugleg. Maar corona speelde daarbij vorig jaar tot twee keer toe parten. Mijn interesse voor het examineren, het auditen en het meedenken over mogelijke oplossingen ten aanzien van kwaliteitsborging zit in mijn DNA en daarmee wil ik ook graag de organisatie en het werkveld verder blijven helpen. De Examenkamer is een prachtige groeidiamant. Maar nu komt het moment dat anderen bestuurlijk daarmee verder kunnen om daaraan vorm en invulling te geven. Dit met iedere keer weer nieuwe ontwikkelingen die gebaseerd zijn op de uitgangspunten waarvoor de Examenkamer is opgericht. Er is een fantastisch team van mensen die ik als oprichter, dat graag toevertrouw. Ik ben er trots op een gezonde en professionele organisatie neergezet te hebben en te kunnen overdragen. 

In de komende periode zal ik de gelegenheid graag benutten om een afspraak te maken om met mensen en instanties waarmee ik in de afgelopen periode vanuit mijn bestuurdersfunctie nauw en intensief heb samengewerkt, koffie te drinken en van gedachten te wisselen. Door dat in kleinere settings en/of individueel te doen voorkomen we dat corona opnieuw roet in het eten kan gooien.

Maar voor de goede orde, ook in 2023 blijf ik verbonden als adviseur aan de Stichting Examenkamer. Dus mogelijk is er ook dan nog sprake van het feit dat we elkaar blijven zien.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ehcb