Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Een nieuwe mijlpaal

2021 was het jubileumjaar voor de Stichting Examenkamer. In dit jaar bestond de stichting opgericht in 1996, 25 jaar. Als Onafhankelijke Toezichthoudende Organisatie vormen we met het onaangekondigde steekproefsgewijze toezicht een extern keurmerk. Daarnaast zijn we het expertisecentrum op het gebied van de externe kwaliteitsborging die zo belangrijk is voor het onafhankelijk examineren. Met het oog op een Leven Lang Ontwikkelen staat het non-formele en informele leren centraal op de beleidsagenda. Daar geven we vanuit de Examenkamer graag een toegevoegde waarde aan.

Inmiddels hebben sinds de oprichting bijna 5,5 miljoen kandidaten deelgenomen aan examens en toetsen onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Ondanks het feit Corona ook van invloed is geweest op het examenproces, is er sprake van een gestage toename van voor de arbeidsmarkt van belang zijnde examens en waardedocumenten.

grafiek

Een bijzonder moment

Parc Spelderholt: examens onder toezicht Examenkamer
Dat er op de academie Parc Spelderholt met veel toewijding wordt gewerkt aan een mooi traject werd duidelijk op 9 juni jl. toen de overeenkomst gesloten werd voor het toezicht van de Stichting Examenkamer op de examens van Parc Spelderholt. Er is jaren hard gewerkt aan de voorbereiding van dit moment. De ontwikkelingstrajecten voor de studenten met de uitstroomrichting ‘horeca-assistent’, ‘dienstverlening-assistent’ en ‘onderhoud-assistent’ laten zien voor werkgevers dat de afgestudeerden in staat zijn onder begeleiding assistententaken in verschillende richtingen uit te voeren. Daarmee voldoet de opleiding aan strenge eisen waarbij de toetsing onafhankelijk wordt uitgevoerd. Na een opleiding van 4 jaar die veel meer omvat dan alleen de ontwikkeling op de werkvloer, zwaaien studenten af met een diploma dat voorzien is van het keurmerk van de Stichting Examenkamer.

Benoeming Operationeel directeur

In het kader van de verdere uitbouw van taken en activiteiten van onze organisatie heeft er onlangs een selectieprocedure plaatsgevonden voor het invullen van de functie van operationeel directeur. Wij, de Raad van Toezicht en de Bestuursvoorzitter, zijn blij u te kunnen melden dat Wijnand Prins met ingang van 1 april is benoemd in deze functie.

HIj heeft een breed netwerk bij de sociale partners, beroeps- en brancheorganisaties en het onderwijsveld. Hij is als bruggenbouwer betrokken geweest in het ontwikkelen van vakgerichte scholing, het valideren van vakbekwaamheid en het functioneren van de arbeidsmarkt. Vanuit zijn kennis en ervaring gaat hij een bedrage leveren aan de verdere uitbouw van de doelstellingen en activiteiten van de Stichting Examenkamer, het Nationaal Kenniscentrum EVC, de Valideringskamer en de Certificatiekamer.

EPML