Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Verlenging aanwijzing Stichting Examenkamer als uitvoeringsorganisatie EVC

De aanwijzing van de Stichting Examenkamer als uitvoeringsorganisatie van EVC is door de Stichting van de Arbeid met twee jaar verlengd tot 1 januari 2023. Dit besluit volgt nadat er door de convenantpartners (Stichting van de Arbeid, Ministerie van OCW, SZW en EZK) is besloten het vijfjarige convenant, dat is verlopen per 1 januari 2021, ongewijzigd met maximaal twee jaar te verlengen tot
1 januari 2023.

Gouden certificaat toegekend aan EBVN

 

Examenbureau ViAlex Nederland ontving donderdag 12 november 2020 uit handen van onze directeur-bestuurder Annie Kempers het gouden certificaat in de vorm van een schildje. Met de toekenning van het gouden certificaat toetslocatie heeft EVBN aangetoond dat zij voldoet aan de hoogste standaard van de Stichting Examenkamer. Locatie Rotterdam-Hoogvliet is zowel coronaproof als technisch gecertificeerd.

Nogmaals een welgemeende felicitatie aan EBVN!

blva