Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Verlenging aanwijzing Stichting Examenkamer als uitvoeringsorganisatie EVC

De aanwijzing van de Stichting Examenkamer als uitvoeringsorganisatie van EVC is door de Stichting van de Arbeid met twee jaar verlengd tot 1 januari 2023. Dit besluit volgt nadat er door de convenantpartners (Stichting van de Arbeid, Ministerie van OCW, SZW en EZK) is besloten het vijfjarige convenant, dat is verlopen per 1 januari 2021, ongewijzigd met maximaal twee jaar te verlengen tot
1 januari 2023.

Charlotte Lugtenburg benoemd tot lid van Raad van Bestuur

foto CharlotteCharlotte Lugtenburg is door de Raad van Toezicht benoemd als lid van de Raad van Bestuur. Zij start per 1 januari 2021 en vormt dan samen met de voorzitter Annie Kempers de Raad van Bestuur van de Examenkamer.

Charlotte Lugtenburg (53 jaar) heeft ruime ervaring op het gebied van het valideren van het informele leren (EVC) en een leven lang ontwikkelen. Maar ook auditing, kwaliteitsmanagement en het toetsen en beoordelen in vormen van onderwijs behoren tot haar deskundigheid.
Charlotte heeft de afgelopen vijfentwintig jaar kennis vergaard en ervaring opgebouwd bij onder meer het Kennispunt MBO LLO, gevestigd bij de MBO Raad, en via een detachering vanuit een MBO-college bij de bestuursdienst van ROC van Amsterdam en Flevoland.

We wensen Charlotte veel succes en elan bij de uitvoering haar werkzaamheden in deze boeiende functie. Zij is een welkome versterking van ons team.

 Naar aanleiding van Charlottes benoeming is het volgende persbericht uitgegaan.
 

 

svh2